Badanie postaw i opinii konsumenta

Badanie postaw i opinii konsumenta

Postawa odzwierciedla ocenę produktu, która może być korzystna lub niekorzystna. Ponadto ukazuje ona odczucia emocjonalne, religijne, polityczne, ideologiczne, muzyczne i tym podobne. Raz ustalona przez konsumenta postawa warunkuje odczucie dobrze podjętej decyzji i eliminuje proces ponownego zastanawiania się oraz ponownego podejmowania decyzji. Wiele trudniej jest zmienić postawy ludzi, niż je rozpoznać i dostosować do nich produkt. Postawy kształtują się w procesie gromadzenia doświadczeń i wiedzy, a także mają wpływ na obecne i przyszłe zachowanie konsumenta.

Na postawy mają wpływ również elementy motywacyjne i poznawcze. Postawy odnoszą się zwykle do zjawisk i przedmiotów, czyli do osób, sytuacji i produktów z otaczającej nas rzeczywistości. Badanie postaw i opinii konsumenta są czynnymi formami zdobywania informacji o zachowaniu ludzi na rynku, gdyż pochodzą od nich samych. Mierzenie postaw to na przykład samoocena, obserwowanie reakcji na dane zachowanie, czy też wykonywanie testów skojarzeń. Natomiast badanie opinii koncentruje się na przeprowadzaniu wywiadów i sondaży na różne tematy. Konsument jest ważny, a jego opinia jest jeszcze ważniejsza.