Jednoosobowa działalność gospodarcza – JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Co to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, kto odpowiada prawnie za zobowiązania oraz jak wygląda księgowość i sprawy podatkowe

Jednoosobowa działalność gospodarcza – JDG jest najprostszym rodzajem prowadzenie działalności gospodarczej firmy. Często określa się ją mianem samozatrudnienia i może być założona wyłącznie przez osobę fizyczną. Ze względu na to, że jej rejestracja i prowadzenie nie jest skomplikowane, jest to najbardziej odpowiednią forma działalności dla małych firm.

Charakterystyka działalności jednoosobowej

Osoba fizyczna prowadząca działalność posiada osobowość prawną, zdolność sądową i proceduralną. Nie ma potrzeby sporządzania umów przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie jest również wymagane posiadanie kapitału początkowego.

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania

Jako przedsiębiorca odpowiadasz wszystkimi swoimi aktywami za zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka (z wyłączeniem jego lub jej majątku osobistego). Oznacza to, że Państwa majątek prywatny i biznesowy jest traktowany jednakowo przez wierzycieli. Jeśli Twoja firma nie przynosi zysku, musisz pokryć wszystkie zobowiązania (np. składki do ZUS, wynagrodzenia pracowników i współpracowników, rachunki, kary umowne, raty kredytowe) z majątku prywatnego. Wszystkie zyski z Twojej działalności natychmiast zwiększają Twoje prywatne bogactwo.

Rejestrując się w CEIDG, stajesz się przedsiębiorcą. Jeśli zawierasz umowę i kupujesz towary lub usługi, z których będziesz korzystać do prowadzenia działalności gospodarczej, nie jesteś już konsumentem. Na przykład, tracisz prawo do odesłania towaru zakupionego poza siedzibą firmy (np. przez Internet) w ciągu 14 dni, bez podania przyczyny.

Procedura zmawiania produktów/usług na paragon a następnie uzyskiwania faktury VAT na działalność gospodarczą.

Masz również dodatkowe obowiązki informacyjne. Jeśli jako przedsiębiorca wysyłasz korespondencję do innej osoby, musisz podać nazwę firmy, NIP i adres.

Reprezentacja firmy

Jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą masz wyłączne prawo do reprezentowania swojej firmy. Tylko Ty możesz zawierać umowy z dostawcami i klientami, tylko Ty jesteś zobowiązany do płacenia zaliczek na podatek, składania rocznego zeznania podatkowego i rozliczenia z ZUS. Oczywiście, można zlecić niektóre z tych rzeczy na zewnątrz na podstawie pełnomocnictwa, ale działania reprezentantów zawsze będzie miał wpływ na Twoją własność prywatną.

Nazwa działalności

Każda działalność musi mieć swoją własną nazwę firmową. W przypadku wpisu do Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, nazwą Twojej firmy jest co najmniej imię i nazwisko.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Swoją jednoosobową działalność gospodarczą rejestrujesz w Centralnym Rejestrze i Informacji Gospodarczej (CEIDG). Do CEIDG może przystąpić tylko osoba fizyczna (nie może to być osobowość prawna np. firma).

NIP i REGON

Kiedy zarejestrujesz swoją firmę w CEIDG, automatycznie otrzymasz numer NIP. Jest on używany do identyfikacji Twojej firmy przed organami podatkowymi. Za każdym razem, gdy dokonujesz przedpłaty podatku lub podatku, musisz podać ten numer (NIP). Nawet jeśli rozliczasz podatek z różnych źródeł na jednym zeznaniu podatkowym (np. z działalności gospodarczej i zatrudnienia), podajesz NIP, a nie PESEL, jako numer identyfikacji podatnika.

Podczas rejestracji otrzymujesz również numer REGON do celów statystycznych. Podczas rejestracji działalności gospodarczej numery NIP i REGON są nadawane automatycznie, tzn. nie trzeba składać osobnych wniosków do urzędu skarbowego i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o nadanie tych numerów.

Opodatkowanie

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, będziesz podatnikiem PIT z tytułu prowadzonej działalności. Możesz wybrać jedną z form opodatkowania PIT (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od zarejestrowanego dochodu, karta podatkowa).

Aby rozliczyć się z podatków, wystarczy tylko złożyć roczne zeznanie podatkowe, a nie trzeba przygotowywać lub składać sprawozdań finansowych do jakiegokolwiek organu.

VAT

Jednoosobowa działalność gospodarcza może być płatnikiem VAT oraz VAT-UE

Księgowość

Formy opodatkowania

  • Księga przychodów i wydatków
  • Ryczałt ewidencjonowany
  • Pełna księgowość – dobrowolnie lub gdy przychody przekroczą 2 € mln. w ciągu roku

Czy mogę zarejestrować kilka jednoosobowych przedsiębiorstw?

Osoba fizyczna może posiadać jedynie jeden wpis do CEIDG. W ramach jednego wpisu jest możliwe prowadzeniu kilku różnych rodzajów działalności gospodarczej.

Zobowiązania wobec ZUS

Jeśli zarejestrujesz swoją firmę w CEIDG, zostaniesz automatycznie zgłoszony jako płatnik do ZUS (tzn. ten, który płaci składki). Należy jednak zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako osoba ubezpieczona (należy również zgłosić pracowników i współpracowników we własnym zakresie). Formularze wniosków o ZUS mogą być dołączane do wniosku podczas rejestracji firmy (CEIDG-1). Nie dotyczy to pracowników, którzy muszą być zgłaszani bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Masz siedem dni od momentu powstania obowiązku ubezpieczenia (rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie pracownika lub współpracownika) na zgłoszenie ubezpieczonego. Z ulgi startowej na prowadzenie przez 6 miesięcy dla ubezpieczenia zdrowotnego, lub z obniżonych składek,  tak zwanego małego ZUSu

 

Mały ZUS – Styczeń-Grudzień 2019
Składka Zdrowotne  EmerytalneRentoweChorobowe dobrowolneWypadkoweFundusz Pracy
Podstawa wymiaru składek3 803,56 zł675,00 zł
Kwota do opłacenia342,32 zł131,76 zł54,00 zł16,54 zł11,27 zł
Kwota do odliczenia od dochoduZ chorobowym – 974,65 zł Bez chorobowego – 904,6 zł
Kwota do odliczenia od kwoty podatku294,78 zł
Łącznie do opłacenia z chorobowym555,89 zł
Łącznie do opłacenia bez chorobowego539,35 zł

 


Informacje przygotowano na podstawie poniższych źródeł

Firma jednoosobowa – podstawowe informacje

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/firma-jednoosobowa-samozatrudnienie-podstawowe-informacje

na podstawie licencji (CC BY 3.0 PL)